Kjøpsvilkår

Allment

Bygnes Bygg selger produkter med levering på Haugalandet.

Bestillinger mottas i butikk, telefon eller i vår nettbutikk. Du er selvfølgelig alltid velkommen til å ta kontakt med våre butikker med spørsmål om din bestilling.

Når du har bestilt fra bygnesbygg.no vil all kommunikasjon foregå via e-post. Vi ber deg derfor følge med i innboksen din.

Bygnes Bygg tar forbehold om at varer kan være utsolgt fra leverandør, og mot forsinkelser, tekniske problemer, endring av utgivelsedato og feilaktig artikkelinformasjon. Bygnes Bygg forbeholder seg retten til å endre priser uten foregående varsel. Vi forbeholder oss også retten til å stryke en bestilling dersom særlige grunner foreligger.

Priser og betaling

I samarbeid med Bambora tilbyr vi betaling mot faktura, delbetaling, kortbetaling og Vipps. For å kjøpe mot faktura kreves det at man har fylt 18 år.

Bestillinger foretatt av privatpersoner som sendes mot faktura forfaller til betaling 14 dager etter att bestillingen er sendt fra vårt lager. Fakturaen blir sendt via e-post.

For bedrifter og offentlig forvaltning forfaller fakturaen til betaling 30 dager etter at bestillingen er sendt fra vårt lager. I feltet for fakturareferanse kan kunder angi referanseinformasjon som vil følge med bestillingen og skrives ut på fakturaen.

Betaling med Vipps:

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Prisene på våre varer angis i norske kroner. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene på nettstedet uten varsel.

Prisen som er aktuell når varen bestilles, er den prisen som gjelder, uansett om prisen går opp eller ned senere.

I kassen kan man se den totale prisen inklusiv eventuell fraktkostnad. I kassen finner du også fullstendige frakt- og betalingsvilkår.

Leveranser

Varer hentes i butikk.

Ordrer plassert før 14.00 behandles på samme dag og leveres vanligvis i løpet av 1-3 dager. Leveransen skjer direkte til den adressen du har angitt ved bestilling.

Avbestilling

Produkter som kan bestilles er de som finnes på lager hos oss. Vi kan ikke garantere levering til en bestemt dag, og reserverer oss alltid for at produktet kan bli utsolgt. Dersom et produkt blir utsolgt hos leverandørene vi samarbeider med vil det bli strøket fra bestillingen din, og leveres ikke ved et senere tidspunkt. Dersom et produkt blir strøket fra bestillingen, vil du få informasjon på e-post om dette. Velger du å overvåke et produkt, betyr det at du får en ny e-post fra oss når produktet igjen kan bestilles.

Angrerett og retur

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Privatpersoner

Om du har bestilt produkt mot faktura og vil returnere: Send alltid en e-post til post@bygnesbygg.no slik at vi kan sørge for at fakturaen ikke forfaller før vi registrerer returen. Dersom returen bare består av deler av ordren, oppgi hvilke produkter som retureneres. Når du mottar beskjed om at returen er ankommet Bygnes Bygg, betaler du inn eventuellt resterende beløp på din bestilling. Du får ingen ny regning, men bruker originalfakturaen tilsendt via e-post og trekker fra beløpet for returen før du betaler. Det er viktig at du ikke betaler for den del av bestillingen du beholder før du har kontaktet oss og varslet om at din retur er på vei. Om du betaler inn en del av din faktura uten å først kontakte oss, vil systemet tro att du vil delbetale din faktura.

Hvis du har betalt din bestilling med kort gjør vi en tilbakebetaling til kortet ditt igjen når vi mottar returen. Send oss en e-post på post@bygnesbygg.no

Returadresse

Bygnesvegen 50,
4250 Kopervik
Norge
Returporto ved benyttelse av angreretten betales av deg som kunde.

Angreretten gjelder ikke for defekte eller feilaktige varer. Er produktet defekt eller feilaktig kontakter du oss for å reklamere dette.

Reklamasjon

For å reklamere når du har fått feil/ defekt vare, ber vi deg kontakte vår kundeservice på post@bygnesbygg.no. Vi vil da kontakte deg for å kunne sende tilbake vare/varene på vår regning. Videre sender vi deg en ny vare uten ekstra fraktkostnad, forutsatt at varen er tilgjengelig. Hvis ikke, vil du motta en tilbakebetaling fra oss i løpet av 14 dager etter at vi har fått den defekte varen i retur. Reklamasjonen må skje innen rimelig tid og senest to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Bygnes Bygg følger Forbrukertvistutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Kundeopplysninger

Når du oppgir dine personopplysninger hos oss, godkjenner du at vi lagrer og bruker disse opplysningene i vår virksomhet for å oppfylle vår avtale mot deg. For å kunne handle hos oss, må du fylle ut alle obligatoriske felt i kunderegistreringen. Dersom vi ikke får din e-postadresse, kan vi ikke sende noen ordrebekreftelse, og vi kan heller ikke informere deg om leveringsforsinkelser eller om deler av din bestilling ikke kan leveres. Hver gang du bestiller fra oss, bør du kontrollere at de oppgitte adresseopplysningene stemmer.

Kundeopplysningene du registrerer hos oss, inkludert fødsels- og personnummer/organisasjonsnummer, benyttes i ordrehåndtering og fakturering, for informasjon, markedsføring og annet som fører til at våre tjenester kan fungere så bra som mulig. Til disse formål kan det være nødvendig å overføre visse av opplysningene til våre samarbeidspartnere. Ved mistanke om kriminelle forhold kan vi også informere politiet. Vi garanterer at ingen andre får tilgang til å benytte kundeopplysninger til markedsføringsformål Vi selger f.eks. ikke e-postadresser.

Rabatter og avtaler

Har du en avtalerabatt hos oss, kan du gi beskjed til vår kundeservice som knytter din konto til avtalen. Det går ikke an å bruke flere avtalerabatter på en og samme bestilling.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. forsinkelse og reklamasjonsfrist. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Med vennlig hilsen:

Bygnes Bygg AS
Org. nr. 877 478 602

Bygnesvegen 50, 4250 Kopervik

Telefon: 52 85 18 00
Epost: post@bygnesbygg.no